top of page

Verbandtrommels / EHBO koffers

Afhankelijk van de aanwezige kennis, de grootte van het bedrijf en de RI&E dient men te bepalen hoeveel en welke verbandtrommels gewenst zijn. Volgens de Arbowet dient u binnen 3 minuten eerste hulp te verlenen. Bij grotere bedrijven worden er over het algemeen dus ook meerdere verbandtrommels geplaatst. Ook is van belang hoe uw personeel getraind is. Een EHBO’er heeft meer kennis dan een BHV’er en zal dus met een uitgebreidere verbandtrommel willen handelen.

Verbandtrommel bestellen

Het Oranje Kruis

Het Oranje Kruis heeft richtlijnen opgesteld wat er in een verbandtrommel aanwezig zou moeten zijn. Daarbij is men uitgegaan van een basis vulling bedrijfsverbanddoos welke in andere verbandtrommels ook aanwezig is, maar dan in grotere aantallen. Alle verbandtrommels mogen aangevuld worden met artikelen die van toepassing zijn op de situatie. Denk bijvoorbeeld aan detecteerbare pleisters voor de voedingsindustrie en horeca.

Go2Academy kan u hierin adviseren.

Verbandtrommel bestellen

Benieuwd hoe u uw zaken veiliger kunt organiseren?

Bel 06 10 92 49 04 voor een vrijblijvend advies of neem contact op via mail

bottom of page