top of page

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

GO2FLEX handelend onder de naam (hierna: h.o.d.n.) GO2ACADEMY  kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van GO2FLEX h.o.d.n. GO2ACADEMY, en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf verstrekt.

 

GO2FLEX h.o.d.n. GO2ACADEMY kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam / uw voornamen- en achternamen

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

WAAROM GO2FLEX h.o.d.n. GO2ACADEMY UW GEGEVENS NODIG HEEFT

GO2FLEX h.o.d.n. GO2ACADEMY verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt ofwel als de geldigheid van uw certificering van een bij GO2FLEX h.o.d.n. GO2ACADEMY gevolgde cursus dreigt te verlopen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden en/of om uw certificaat van een cursus te kunnen toesturen.

Daarnaast kan GO2FLEX h.o.d.n. GO2ACADEMY uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het volgen van een cursus, georganiseerd door GO2FLEX h.o.d.n. GO2ACADEMY.

 

HOE LANG GO2FLEX h.o.d.n. GO2ACADEMY GEGEVENS BEWAART

GO2FLEX h.o.d.n. GO2ACADEMY bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of is gekomen.

 

WAAR GO2FLEX h.o.d.n. GO2ACADEMY GEGEVENS BEWAART

GO2FLEX h.o.d.n. GO2ACADEMY bewaart uw gegevens in de i-Cloud, beveiligd door middel van een twee-stap beveiliging.

 

WIE ER TOEGANG HEEFT TOT BEWAARDE GEGEVENS

De bewaarde gegevens van GO2FLEX h.o.d.n. GO2ACADEMY worden alleen behandeld door de eigenaar van GO2FLEX h.o.d.n. GO2ACADEMY, M. Smetsers-van de Ven.

 

DELEN MET ANDEREN

GO2FLEX h.o.d.n. GO2ACADEMY verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden of leveranciers indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervoor is GO2FLEX h.o.d.n. GO2ACADEMY een verwerkersovereenkomst aangegaan met derden of leveranciers, om hen aan te merken als Gegevensverantwoordelijke, als verwerker van gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”).

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar OFFICE@GO2FLEX.NL. GO2FLEX h.o.d.n. GO2ACADEMY zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

GO2FLEX h.o.d.n. GO2ACADEMY neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door GO2FLEX h.o.d.n. GO2ACADEMY verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met GO2FLEX h.o.d.n. GO2ACADEMY via OFFICE@GO2FLEX.NL.

GO2FLEX h.o.d.n. GO2ACADEMY is als volgt te bereiken:

Postadres: Kattenberg 2a, Oirschot

Vestigingsadres: Kattenberg 2a, Oirschot

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: KvK: 57702594

Telefoon: 06-10924904

E-mailadres: office@go2flex.nl

bottom of page