top of page
VCA cursus

Veiligheids Checklist Aannemers

VCA

De Veiligheid, Gezondheid en Milieu, Checklist voor Aannemers (afgekort: VCA) is een standaard voor de evaluatie en certificatie van veiligheids- en arbo-zorgsystemen, een structurele, systematische aanpak van veiligheid op de werkplek. Inmiddels is VCA certificering in tal van industriële branches verplicht gesteld. Niet alleen voor de eigen medewerkers, maar ook voor ingehuurde krachten, toeleveranciers en onderaannemers. Medewerkers van uw onderaannemers vallen immers niet ‘direct onder u’ maar het eindresultaat is wel uw verantwoordelijkheid. Dat eindresultaat moet een goede kwaliteit hebben, gerealiseerd door veiligheidsbewuste vakmensen.

Inhoud van de training

 • Veiligheidswetgeving

 • Risico en ongevallenpreventie

 • Gevarenbronnen en gevaarlijke stoffen

 • Werken in besloten ruimten

 • Brandveiligheid en metingen

 • Ongevallen, persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Toxicologie

VCA cursus

Certificaat

Er is geen vooropleiding vereist. Het examen wordt afgenomen door VCA Infra erkend exameninstituut. Bij voldoende resultaat krijgt de deelnemer het certificaat Basisveiligheid VCA. Het certificaat is 10 jaar geldig. De opleiding voldoet ook aan de normen van de stichting SSVV, het Centraal College van Deskundigen in Basisveiligheid.

Overzicht gegevens

 • Klassikale lesdag + examen: € 239,- per persoon, excl. BTW waarbij de cursist vooraf een e-Learning code ontvangt om de lesstof op de PC thuis te leren en waarbij desgewenst een lesboek in bruikleen wordt gegeven.

 • Inbegrepen tijdens lesdag: lunch, koffie, thee, koekjes, tafelwater

 • Lestijd: 08:00 – 16:00 uur, examentijd: 16:15 – 17:15 uur.

 • Alleen e-learning + examen: € 179,- per persoon excl. BTW. Tijdsduur opleiding: geen lesdag, alleen zelfstudie thuis, examentijd: 16:15 – 17:15 uur

Extra opties

 • Toeslag aanschaf VCA lesboek of beschadiging van het lesboek in bruikleen: € 45,- per persoon, excl. BTW

Basisveiligheid VCA

1 dag

Het Basisveiligheid VCA diploma wordt ook wel B-VCA genoemd. Deze opleiding is speciaal bedoeld voor werknemers van bijvoorbeeld: aannemersbedrijven, constructiebedrijven, transportbedrijven enz.. De training geeft de kandidaten inzicht in de gevaren die kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van de diverse werkzaamheden.

VCAcursus

VOL-VCA: Veiligheid voor operationeel leidinggevenden

1 dag

Deze opleiding is bedoeld over alle operationele leidinggevenden, werkend in of voor een bedrijf met een VCA certificering. Een tweede doelgroep bestaat uit mensen die door deze bedrijven ingehuurd kunnen worden. We denken hier nadrukkelijk aan de ZZP’ers. Een derde doelgroep wordt gevormd door mensen die zijn geïnteresseerd in het voorkomen van arbeidsongevallen en de gevolgen van ongevallen willen bestrijden. De opleiding geeft de kandidaten inzicht in de gevaren die kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van de diverse werkzaamheden.

VCA opleiding

Inhoud van de training

 • Veiligheidswetgeving;

 • Risico en ongevallenpreventie;

 • Gevarenbronnen en gevaarlijke stoffen;

 • Werken in besloten ruimten;

 • Brandveiligheid en metingen;

 • Ongevallen, persoonlijke beschermingsmiddelen;

 • Toxicologie;

 • Bedrijfsnoodplannen en BHV;

 • Taak- risico analyse.

 • Leiding geven en Veiligheid

 • Veilig werken bevorderen

VCA opleiding

Certificaat

Er is geen vooropleiding vereist. Het examen wordt afgenomen door VCA Infra erkend exameninstituut. Bij voldoende resultaat krijgt de deelnemer het certificaat Basisveiligheid VCA. Het certificaat is 10 jaar geldig. De opleiding voldoet ook aan de normen van de stichting SSVV, het Centraal College van Deskundigen in Basisveiligheid.

Overzicht gegevens

 • Klassikale lesdag + examen: € 239,- per persoon, excl. BTW waarbij de cursist vooraf een e-Learning code ontvangt om de lesstof op de PC thuis te leren en waarbij desgewenst een lesboek in bruikleen wordt gegeven.

 • Lestijd: 08:00 – 16:00 uur, examentijd: 16:15 – 17:30 uur.

 • Inbegrepen tijdens lesdag: lunch, koffie, thee, koekjes, tafelwater

 • Alleen e-learning + examen: € 179,- per persoon excl. BTW. Tijdsduur opleiding: geen lesdag, alleen zelfstudie thuis, examentijd: 16:15 – 17:30 uur.

Extra opties

 • Toeslag aanschaf VCA lesboek of beschadiging van het lesboek in bruikleen: € 45,- per persoon, excl. BTW

bottom of page