top of page
Cursus Reanimatie

Bedrijfshulpverlening

BHV

Elk bedrijf is verplicht onder de Arbowet om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening. Dat kan door één of meerdere medewerkers aan te stellen als Bedrijfshulpverlener (BHV’er). Zij helpen in geval van ongevallen, brandbestrijding en evacuatie.

BHV daar red je levens mee

Maar het geeft uw opdrachtgevers en medewerkers ook een gerust gevoel.

Een bloeiende business waarin u qua veiligheid alles op orde heeft: het voelt goed! Het is niet puur en alleen iets wat uw Arbodienst en bedrijfsverzekering van u eist, maar het geeft uw opdrachtgevers ook een gerust gevoel.

Go2Academy safety & training maakt het mogelijk met een gerust hart uw onderneming te runnen, ook als u zelf niet ter plaatse bent.

Verplichtingen

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal BHV’ers niet wettelijk vastgelegd. Maar bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal BHV’ers moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het betreffende bedrijf horen.

 

Weet u bijvoorbeeld wanneer het verplicht is een bedrijfsongeval direct te melden bij de arbeidsinspectie?

Voor meer informatie hierover, zie de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wat doet een BHV'er

Een BHV’er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval levensreddende hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren, een AED correct gebruiken en verbanden aanleggen.

BHV training volgen

Hoe te organiseren?

Welke stappen moeten gezet worden om te komen tot een effectieve BHV-organisatie?

1

Inventariseer restrisico’s en maatgevende factoren in de RI&E;

2

Bepaal de benodigde BHV-organisatie;

3

Leg de BHV-organisatie vast in een bedrijfsnoodplan;

4

Borg de BHV vaardigheden door opleiding en herhaling.

BHV training

BHV basisopleiding incl. e-learning

16 uur

8 uur theorie (e-Learning), 8 uur praktijk (klassikale lesdag)

In deze combinatie cursus van de BHV Basis theorie door e-Learning en een praktijkdag leert u maatregelen te nemen bij gevaarlijke situaties op uw werk, om zo letsel en/of schade bij collega’s en (eventuele) bezoekers zoveel mogelijk te voorkomen. Centraal in deze cursus staan het toepassen van Levensreddende Eerste Hulp en hoe te handelen bij calamiteiten zoals brand door inzet van kleine blusmiddelen en ontruiming van een pand.

 

Onderwerpen

• Ontruimingsoefening
• Levensreddende handelingen en reanimatie (met AED)
• Brand blussen met de juiste middelen
• Organisatie bedrijfshulpverlening
• Alarmering

Na deelname aan deze cursus kunt u:

• Een beginnende brand bestrijden;
• Levensreddende handelingen uitvoeren;
• Reanimeren (mét en zonder AED);
• Communiceren tijdens een calamiteit;
• Ontruimen en evacueren.

BHV Basis of herhaling

Certificaat

De BHV Basisopleiding duurt 16 uur en bestaat uit één volle dag klassikale praktijkles en +/- 8 uur online zelfstudie. Indien u alle theorie- en praktijkonderdelen naar het oordeel van de instructeur met goed gevolg hebt doorlopen, ontvangt u het certificaat BHV Basis en een persoonlijke draagpas. Dit certificaat is één jaar geldig, maar kan verlengd worden door het tijdig volgen van de jaarlijkse BHV Herhaling module A+B (dagcursus) of door het tijdig volgen van beide BHV herhalingsmodules (dagdeel en/of avond) binnen één kalenderjaar. Onder ‘Herhalingsmodule A’ en ‘Herhalingsmodule B’ wordt dit nader toegelicht. U kunt er bovendien ook voor kiezen om de BHV cursus volgens NIBHV certificering te volgen, zie hieronder de extra kosten van deze optie. CCV registratie (code 95) is mogelijk op aanvraag, minimaal één week voorafgaand aan een BHV cursus. Zie ‘Extra opties’.

Overzicht gegevens

 • Theoretische voorbereiding d.m.v. E-Learning: +/- 7 tot 8 uur zelfstudie

 • Klassikale lesdag: 09:00 – 17:00 uur

 • Kosten BHV Basis: € 249,- per persoon, excl. BTW

 • Inbegrepen: lunch, koffie, thee, koekjes, tafelwater

Extra opties

 • Toeslag certificering BHV Basis: € 25,- per persoon excl. BTW

 • Toeslag e-Learning BHV Basis module NIBHV: € 30,- per persoon excl. BTW

 • Toeslag aanschaf BHV lesboek als naslagwerk: € 35,- per persoon, excl. BTW

 • Een staffelkorting is van toepassing in geval dat meerdere cursisten vanuit één bedrijf deelnemen op dezelfde dag. Informatie hierover kunt u opvragen via info@go2academy.nl

BHV Herhaling module A

Dagdeel

4 uur, deel A (1 van 2 delen) voor verlenging geldigheid: 1 jaar

Levensreddend handelen

In deze cursus leert u maatregelen te nemen bij gevaarlijke situaties op uw werk om zo letsel en/of schade bij collega’s en (eventuele) bezoekers zoveel mogelijk te voorkomen. AED training & reanimatie en het verlenen van praktische, Levensreddende Eerste Hulp staan in deze BHV Herhalingscursus centraal.

Onderwerpen

 • De 5 belangrijkste punten van Levensreddend Handelen

 • Slachtofferbenadering en -behandeling

 • Verbandleer, verwondingen (licht en zwaar)

 • Verbrandingen, breuken, kneuzingen en verzwikkingen

 • Reanimatie & AED training

 • Casuïstiek bespreking

BHV cursus

Doel: na deelname aan deze cursus kunt u:

 • Levensreddend handelen;

 • Reanimeren (met AED);

 • Correct communiceren tijdens een levensbedreigende situatie.

BHV training

Certificaat

De cursus BHV Herhaling Module A duurt één dagdeel of avonddeel (4 uur) en is enkel jaarlijks te volgen in combinatie met BHV Herhaling Module B. Indien u alle theorie- en praktijkonderdelen naar het oordeel van de instructeur met goed gevolg hebt doorlopen, ontvangt u het certificaat BHV Herhaling Module A – Levensreddend Handelen en een persoonlijke draagpas. In combinatie met het volgen van BHV Herhaling Module B wordt uw BHV certificering met één jaar verlengd.

Overzicht gegevens

 • Lestijd: 09:00 – 13:00 uur of 13:00 – 17:00 uur of 18:00 – 22:00 uur

 • Kosten dagdeel klassikale les: € 115,- per persoon, excl. BTW

 • Inbegrepen: koffie, thee, koekjes, tafelwater

Extra opties

 • Toeslag E-Learning BHV Basis module: € 30,- per persoon, excl. BTW

 • Toeslag NIBHV BHV herhaling certificering: € 10,- per persoon excl. BTW

 • Toeslag aanschaf BHV lesboek: € 35,- per persoon, excl. BTW

 • Een staffelkorting is van toepassing in geval dat meerdere cursisten vanuit één bedrijf deelnemen op dezelfde dag. Informatie hierover kunt u opvragen via info@go2academy.nl

BHV Herhaling module B

Dagdeel

3,5 uur, deel B (1 van 2 delen) voor verlenging geldigheid: 1 jaar

Brandbestrijding, communicatie , ontruiming

In deze cursus leert u maatregelen te nemen bij gevaarlijke situaties op uw werk om zo letsel en/of schade bij collega’s en (eventuele) bezoekers zoveel mogelijk te voorkomen. Hoe te handelen bij brand en ontruiming staat in deze BHV Herhalingscursus centraal.

Onderwerpen

 • Brandbestrijding in de praktijk met de juiste middelen

 • Communicatie en organisatie bedrijfshulpverlening

 • Alarmering en ontruiming

 • Bedrijfsnoodplan en procedures

 • Casuïstiek bespreking

Doel: na deelname aan deze cursus kunt u:

 • Een beginnende brand bestrijden;

 • Communiceren tijdens een calamiteit;

 • Ontruimen en evacueren.

BHV brandbestrijding
Brandbestrijding

Certificaat

De cursus BHV Herhaling Module B duurt één dagdeel of avonddeel (3,5 uur) en is enkel jaarlijks te volgen in combinatie met BHV Herhaling Module A. Indien u alle theorie- en praktijkonderdelen naar het oordeel van de instructeur met goed gevolg hebt doorlopen, ontvangt u het certificaat BHV Herhaling Module B – Brandbestrijding, Communicatie, Ontruiming en een persoonlijke draagpas. In combinatie met het volgen van BHV Herhaling Module A wordt uw BHV certificering met één jaar verlengd.

Overzicht gegevens

 • Lestijd: 09:00 – 12:30 uur of 13:30 – 17:00 uur of 18:30 – 22:00 uur

 • Kosten dagdeel klassikale les: € 115,- per persoon, excl. BTW

 • Inbegrepen: koffie, thee, koekjes, tafelwater

Extra opties

 • Toeslag e-Learning module: € 30,- per persoon, excl. BTW

 • Toeslag aanschaf BHV lesboek: € 35,- per persoon, excl. BTW

 • Een staffelkorting is van toepassing in geval dat meerdere cursisten vanuit één bedrijf deelnemen op dezelfde dag. Informatie hierover kunt u opvragen via info@go2academy.nl

 • Toeslag NIBHV certificering: € 25,- per persoon excl. BTW

 • Toeslag e-learning module NIBHV: € 30,- per persoon excl. BTW

BHV Herhaling module A+B

1 dag

8 uur, verlenging geldigheid: 1 jaar

Levensreddend handelen en BHV herhalingsmodule B brandbestrijding, communicatie, ontruiming

In deze cursus leert u maatregelen te nemen bij gevaarlijke situaties op uw werk, om zo letsel en/of schade bij collega’s en (eventuele) bezoekers zoveel mogelijk te voorkomen. Levensreddende Eerste Hulp en hoe te handelen bij brand en ontruiming staan in deze cursus centraal.

Onderwerpen

 • Ontruimingsoefening

 • Levensreddende handelingen en reanimatie (met AED)

 • Brand blussen met de juiste middelen

 • Organisatie bedrijfshulpverlening

 • Alarmering

Na deelname aan deze cursus kunt u:

 • Een beginnende brand bestrijden;

 • Levensreddend handelen;

 • AED & reanimatie (met AED);

 • Communiceren tijdens een calamiteit;

 • Ontruimen en evacueren.

BHV Basis of herhaling
Brandblussers

Certificaat

De BHV Herhaling A+B duurt één volle dag. Indien u alle theorie- en praktijkonderdelen naar het oordeel van de instructeur met goed gevolg hebt doorlopen, ontvangt u de beide certificaten BHV Herhaling A en BHV Herhaling B. De certificaten zijn één jaar geldig. U kunt er daarnaast ook voor kiezen om de BHV cursus volgens NIBHV certificering te volgen, zie hieronder de extra opties.

CCV registratie (code 95) is mogelijk op aanvraag, minimaal één week voorafgaand aan een BHV cursus. Zie ‘Extra opties’.

Overzicht gegevens

 • Lestijd: 09:00 – 17:00 uur

 • Kosten klassikale lesdag: € 199,- per persoon, excl. BTW

 • Inbegrepen: Brabantse lunch, koffie, thee, koekjes, tafelwater

Extra opties

 • Toeslag NIBHV certificering: € 10,- per persoon, excl. BTW

 • Toeslag e-Learning Basis module NIBHV: € 30,- per persoon, excl. BTW

 • Toeslag aanschaf BHV lesboek: € 35,- per persoon, excl. BTW

 • Een staffelkorting is van toepassing in geval dat meerdere cursisten vanuit één bedrijf deelnemen op dezelfde dag. Informatie hierover kunt u opvragen via info@go2academy.nl

bottom of page