top of page

Bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin systematisch staat aangegeven wat de organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet. Een goed voorbereide hulpverlening draagt bij aan het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen ervan voor mensen. Met een bedrijfsnoodplan (NEN 8112), inclusief een ontruimingsplan (NEN 1414) is de veiligheid van de locatie en de omgeving verzekerd.

G02Academy

Een bedrijfsnoodplan is GEEN vrijblijvende keuze.

Voor de uitvoering van het plan moet de organisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleid en voorbereid team van bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Hoeveel BHV’ers nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen, hangt af van de aard van het werk en de risico’s, de grootte en de ligging van het bedrijf. Dat laatste gegeven is niet alleen belangrijk voor het inschatten van mogelijke calamiteiten voor de omgeving, het bepaalt ook de tijd die brandweer en andere hulpverleners nodig hebben om het bedrijf te bereiken.

 

De nieuwe NEN 8112 bevat een stappenplan met vijf processtappen. Go2Academy doorloopt uw bedrijf en processen volgens NEN 8112. Tijdens het doorlopen van deze processtappen komen maatgevende scenario’s in beeld. De norm is van toepassing op zowel kleine als grote bedrijven.

Bedrijfsnoodplan
Bedrijfsnoodplan

Benieuwd hoe u uw zaken veiliger kunt organiseren?

Bel 06 10 92 49 04 voor een vrijblijvend advies of neem contact op via mail

bottom of page